1. Kredyt

1.1 Ten dokument został stworzony dla Visit Koh Rong przez SEQ Legal.

2. Informacja o prawach autorskich

2.1 Prawa autorskie (c) 2014 Odwiedź Koh Rong.

2.2 Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszego zawiadomienia:

(a) my, wraz z naszymi licencjodawcami, posiadamy i kontrolujemy wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej oraz materiały na naszej stronie internetowej; i

(b) wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej na naszej stronie internetowej oraz materiały na naszej stronie internetowej są zastrzeżone.

3. Prawa autorskie

3.1 Możesz:

(a) przeglądać strony z naszej strony internetowej w przeglądarce;

(b) pobieranie stron z naszej strony internetowej w celu buforowania w przeglądarce;

(c) wydrukować strony z naszej strony internetowej;

(d) przesyłać strumieniowo pliki audio i wideo z naszej strony internetowej; i

(e) korzystać z Visit Koh Rong za pomocą przeglądarki internetowej,

z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego zawiadomienia.

3.2 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez inne postanowienia niniejszego zawiadomienia, nie wolno pobierać żadnych materiałów z naszej strony internetowej ani zapisywać takich materiałów na komputerze.

3.3 Możesz korzystać z naszej strony internetowej tylko w celu poznania Koh Rong, planowania i rezerwacji wycieczki oraz wszelkich innych usług na naszej stronie internetowej i nie wolno ci korzystać z naszej strony internetowej do jakichkolwiek innych celów.

3.4 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym zawiadomieniu, nie wolno edytować ani w inny sposób modyfikować żadnych materiałów na naszej stronie internetowej.

3.5 O ile nie posiadasz lub nie kontrolujesz odpowiednich praw do materiału, nie możesz:

(a) ponownie opublikuje materiał z naszej strony internetowej (w tym publikację na innej stronie internetowej);

(b) sprzedawać, wynajmować lub podlicencjonować materiały z naszej strony internetowej;

(c) pokazywać wszelkie materiały z naszej strony internetowej publicznie;

(d) wykorzystywać materiał z naszej strony internetowej do celów komercyjnych; lub

(e) redystrybucji materiałów z naszej strony internetowej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym zawiadomieniu.

4. Dopuszczalne użycie

4.1 Nie możesz:

(a) w jakikolwiek sposób korzysta z naszej strony internetowej lub podejmuje jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub osłabienie wydajności, dostępności lub dostępności strony internetowej;

(b) korzystać z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek nielegalnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalnością;

(c) korzystać z naszej strony internetowej w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania wszelkich materiałów, które składają się z (lub są z nim powiązane) wszelkich programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkitów lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe; lub

(d) prowadzenia jakichkolwiek systematycznych lub automatycznych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na lub w związku z naszą stroną internetową bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

5. Zgłoś nadużycie

5.1 Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek nielegalnych materiałach lub działaniach na naszej stronie internetowej lub jakichkolwiek materiałach lub działaniach naruszających to powiadomienie, daj nam znać.

5.2 Możesz poinformować nas o takich materiałach lub działaniach za pośrednictwem poczty e-mail.

6. Egzekwowanie praw autorskich

6.1 Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony naszych praw autorskich.

6.2 Jeśli odkryjemy, że wykorzystałeś nasze materiały chronione prawami autorskimi wbrew postanowieniom licencji wymienionym w tym ogłoszeniu, możemy wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Tobie, domagając się odszkodowania pieniężnego i / lub nakazu zaprzestania używania tych materiałów. Możesz również zostać obciążony kosztami prawnymi.

7. Uprawnienia

7.1 Możesz poprosić o pozwolenie na wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi na naszej stronie, pisząc do nas przez e-mail.